• Sekolah
  • Prestasi Siswa
  • 123AAD

Selamat Datang di Website SMA NEGERI 2 KUMAI | Terima Kasih Kunjungannya

Login Member

Username:
Password :

Agenda

19 May 2024
M
S
S
R
K
J
S
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

SUSUNAN PENGURUS OSIS

SMA NEGERI-2 KUMAI

PERIODE 2013 – 2014

 

1).    K e t u :Elisa Rosilawati

2).    Wakil :Alfianto

3).    Sekretaris   :Yessa Rusditiani Novrida Putri

4).    Bendahara      :  Dyan Komas TSD

 

Seksi-seksi:

1). Bidang Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

     Ketua Bidang  :Depi Puji Astuti

      Anggota           :1.Lucky Novia
2.     Aditya Wahyu
3.Syarifudin Anwar

2).    Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

          Ketua Bidang          :Andre Bimo Hardjianto

          Anggota            :1.Heni Ayu
2.Asti Alfianti

3).    Bidang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

          Ketua Bidang      :Syarifudin

          Anggota              :    1.Duwi Febriatin
2.  Fitriani

4).    Bidang Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur.

          Ketua Bidang    :Agustin Rahmawati

          Anggota              : 1.Aziz Ardhi Prasetya
2.M. Mustain

5).    Bidang Berorganisasi, Pendidikan Politik dan Kepemimpinan.
  
          Ketua Bidang      :Winda Sosilowati

          Anggota                :1.Novita Deviana
2.Eko Nuriwiyanto

6).    Bidang Keterampilan dan Kewirausahaan.

          Ketua Bidang      :Ahmad Mudzakir

          Anggota               :1.Ayu Krisma Y
2.M. Sukma M. A.

7).    Bidang Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi.

          Ketua Bidang      :Ahmad Riyanto

          Anggota           :1.Lukluk Marfu’ah
2.Anto Sumardi

8).    Bidang Persepsi, Apresiasi dan Kreasi Seni.

          Ketua Bidang        :M. Rizky

          Anggota           :1.Hernanda Adhe Nugroho
2.  Aisyah Wulandari